Открытое письмо тем которые нарушают права на интеллектуальную собственность!

mask

м. Тернопіль __/__/2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

Вих.: № 14/102013 від 14.10.2013 р.

Кому : ——————-

 

Від. : (Potato$Tornado TM) Пашковський Володимир Збігневич

46000, м. Тернопіль,

Вул. Протасевича 16а/19

 

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ

 

Я, власник Торгової Марки Potato$Tornado ™  Пашковський В.З , звертаюсь до Вас з питань захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності Пашковського Володимира Збігневича.

Пашковський В.З є власником патенту України на корисну модель ( ГВИНТОВА ЕЛЕКТРИЧНА ОВОЧЕРІЗКА) № 81309 , заявка № u201300375 від  11.01.2013 р. Даний Патент опублікований 25.06.2013 р. Бюл. № 12

 

Відповідно до п. 2, п. 5, ст. 6 Закону України ,, Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” обсяг , правової охорони, що надається , визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Згідно п. 5 ст. 28  Закону України ,, Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” патент надає його власнику виключне право забороняти  іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу.

Як передбачено ст. 28 Закону України ,, Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” будь яке посягання на права власника патенту вважаються порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а саме такі права:

виготовлення  продукту   із   застосуванням   запатентованого

винаходу  (корисної   моделі),   застосування   такого   продукту,

пропонування  для  продажу,  в  тому числі через Інтернет, продаж,

імпорт  (ввезення)  та  інше  введення його в цивільний оборот або

зберігання  такого  продукту  в  зазначених  цілях; ( Абзац п’ятий

частини  другої  статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 34-IV  (  34-15  ) від 04.07.2002, в  редакції  Закону  N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003 )

     застосування процесу,    що    охороняється   патентом,   або

пропонування його для застосування  в  Україні,  якщо  особа,  яка

пропонує   цей   процес,   знає   про  те,  що  його  застосування

забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин,

це  і  так є очевидним. ( Абзац шостий частини другої статті 28 із

змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  850-IV ( 850-15 ) від

22.05.2003 )

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

 

Ваша компанія ____________________займається виробництвом  та продажем ГВИНТОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ОВОЧЕРІЗКИ згідно з моїм Патентом № 81309 від  25.06.2013 р. на корисну модель, тим самим порушуючи права власника вказаного патенту, так як Вами не було отримано дозволу на його виготовлення та розповсюдження від власника вище сказаного патенту.

 Згідно ст. 34 Закону України  ,, Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ” враховуючи вище сказане прошу припинити виробництво та продаж зазначеного продукту, що є порушенням права власника патенту на винахід (корисну модель) Пашковського В.З.

В іншому випадку захист прав власника патенту буде здійснюватися у судовому та іншому встановленим законом порядку.

За порушення прав інтелектуальної власності законодавством України передбачена наступна відповідальність :

  1. 1.      Адміністративна, а саме, за визначення дій, обумовлених ст. 6  Закону України ,, Про захист від недобросовісної конкуренції ,,  як ,, недобросовісна конкуренція ,,

Здійснення дій  обумовлених законодавством України як ,, недобросовісна конкуренція ,, спричиняє накладання Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність.

Відповідно до ст. 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності , що охороняється законом, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції  та обладнання і матеріалів які призначені для її виготовлення.

  1. 2.      Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України суд може постановити таке

рішення , зокрема про : 

–          застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності : огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов’язані з порушенням прав,

накладання арешту на майно, що належить особі яка порушує права інтелектуальної власності ;

–          зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт який здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

–          вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених  у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

–          вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з  порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

–          відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності;

–          застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності;

  1. 3.      крім адміністративно-правової та цивільно-правової відповідальності за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності законодавство України передбачає також і кримінально-правові санкції. Зокрема ст. 177 Кримінального Кодексу України  передбачає відповідальність за незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого значення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі – караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів для її  виготовлення.

Спираючись на вище обумовлене, прошу – з моменту отримання цієї претензії припинити виробництво та продаж продукції  ,, ГВИНТОВА ЕЛЕКТРИЧНА ОВОЧЕРІЗКА ,, згідно патенту України на винахід ( корисну модель) № 81309, заявка № u201300375 та повідомити мене письмово про вчинені дії.

 У випадку ігнорування Вами вимог, викладених в цій претензії, власник патенту змушений буде захищати свої права способами, передбаченими чинним законодавством України.

З повагою,

Potato$Tornsdo

Опубликовано в Об охране прав на изобретения и полезные модели
    EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishUkrainian

    test